DOMENII DE ACTIVITATE

Drept civil
Dreptul civil este acea ramura de drept ce apartine sistemului de drept unitar al Romaniei care reglementeaza raporturi patrimoniale si personal nepatrimoniale, la care participa persoane fizice si persoane juridice care se afla intre ele pe pozitie de egalitatea juridica.

In acest domeniu printre serviciile prestate de catre Casa de Avocatura 'Ciolpan (fosta Minzicu) Elena Cristina', enumeram urmatoarele:

 - consultanță curenta;
 - redactare/avizare contracte civile si acte aditionale la contracte civile;
 - redactare/avizare orice alte acte juridice civile;
 - certificare acte juridice civile;
 - certificare copii după acte diverse;
 - asistență și reprezentare in fata autoritatilor publice locale (Primarie, Prefectura etc.);
 - asistenta si reprezentare in raporturile cu orice persoane fizice sau juridice;
 - asistenta si reprezentare în fata notarului public;
 - obtinere de avize și autorizatii pentru persoane fizice si juridice;
 - asistenta si reprezentare in litigii civile de orice natura;
 - asistenta si reprezentare in proceduri necontencioase;
 - asistenta si reprezentare in fata instantelor de arbitraj;
 - mediere conflicte, conciliere;
 - uzucapiune;
 - asistenta in cadrul negocierilor;
 - asociatii de proprietari;
 - asociatii;
 - fundatii;
 - federatii.