ONORARII

 

 

 

 

 

Pentru stabilirea onorariilor, Casa de Avocatura 'Ciolpan (fosta Minzicu) Elena Cristina', se bazeaza pe principiul negocierii directe, principiu care are la baza urmatoarele criterii:
 - colaborarea cu specialisti si experti impusa de obiectul, natura,   complexitatea si dificultatea cazului;
 - volumul de munca si timpul necesar pentru executarea mandatului, sau   activitatii solicitate de client;
 - situatia financiara a clientului.

Modalitati de stabilire a onorariilor

Onorarii orare - sunt stabilite pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care o prestam pentru dumneavoastra;

Onorarii fixe (forfetare) - reprezinta o suma fixa cuvenita pentru serviciul sau categoria de servicii profesionale prestate; aceste onorarii se datoreaza indiferent de rezultatul obtinut prin prestarea serviciilor profesionale; se pot fixa si onorarii periodice;

Onorarii de succes - in completarea onorariului fixat se poate conveni un onorariu de succes in functie de rezultat sau de serviciul furnizat; onorariul de succes consta intr-o suma fixa sau variabila stabilita pentru atingerea unui rezultat.

Onorariile de mai sus pot fi si combinate