DOMENII DE ACTIVITATE

Drept comercial
Dreptul comercial este un ansamblu de norme juridice de drept privat care sunt aplicavile raporturilor juridice izvorate din actele juridice, faptele si operatiunile considerate de lege ca fapte de comert, precum si raporturile juridice la care participa persoanele care au calitatea de comerciant.

In acest domeniu printre serviciile prestate de catre Casa de Avocatura ”Ciolpan (fostă Mînzicu) Elena Cristina”, enumeram urmatoarele:

 • inființări societăți comerciale (S.R.L., S.A., S.C.C.A., S.C.C.S.) și asociații familiale;
 • autorizare persoane fizice;
v redactare și certificare contracte de societate și statute de societăți comerciale;
 • redactare și certificare acte adiționale;
 • înregistrare mențiuni;
 • înființare puncte de lucru, filiale, reprezentanțe etc.;
 • reprezentare în fața Oficiului Registrului Comerțului;
 • asistență și reprezentare în raporturile cu autoritățile publice locale;
 • asistență și reprezentare în fața organelor cu atribuții de control;
 • consultanță juridică în activitatea curentă;
 • redactare/avizare contracte comerciale;
 • asistență în cadrul negocierilor;
 • asistență și reprezentare în litigii comerciale;
 • arbitraj comercial ad-hoc;
 • asistență și reprezentare în fața instanțelor de arbitraj comercial;
mediere conflicte, conciliere.