DOMENII DE ACTIVITATE

Dreptul muncii
Dreptul muncii este acea ramură de drept, alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relațiile de muncă (individuale sau colective) sub toate aspectele lor, conflictele de muncă, atribuțiile structurilor sindicale și patronale, precum și controlul aplicării legislației muncii. 

Servicii prestate angajatorilor

 • consultanță în activitatea curentă;
 • redactare/avizare contracte colective și individuale de muncă;
 • redactare/avizare acte adiționale la contracte colective și individuale de muncă;
 • redactare/avizare decizii ale organelor de conducere;
 • mediere conflicte de muncă, conciliere;
 • asistență și reprezentare în litigii de muncă;
 • asistență și reprezentare în proceduri necontencioase;
 • asistență și reprezentare în fața Inspectoratului Teritorial de Muncă și a altor organisme cu atribuții de control în domeniu.

Servicii prestate angajaților

 • consultanță generală;
 • consiliere și asistență la încheierea contractelor individuale de muncă;
 • contestații împotriva deciziilor de sancționare;
 • contestații împotriva deciziilor de concediere;
 • asistență și reprezentare în litigii de muncă;
 • asistență și reprezentare în cadrul procedurilor necontencioase;
consultanță și asistență în realizarea dosarelor de pensie.