DOMENII DE ACTIVITATE

Insolventa

Insolventa - este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

In acest domeniu printre serviciile prestate de catre Casa de Avocatura ”Ciolpan (fos
tă Mînzicu) Elena Cristina”, enumeram urmatoarele:

 • consultanta, asistenta juridica si reprezentare a debitorilor a caror intreprindere se afla in dificultate, fara a fi in stare de insolventa: redactarea cererii de numire a mandatarului ad-hoc in procedura concordatului preventiv; negocierea, elaborarea si realizarea concordatului preventiv;
 • concepere si completare cerere privind deschiderea procedurii de insolventa;
 • redactare cerere de inregistrare a creantelor in procedura insolventei;
 • redactare contestatie la tabelul preliminar/definitiv al creantelor;
 • redactare contestatie la cererea de deschidere a procedurii de insolventa;
 • asistenta juridica privind anularea actelor frauduloase;
 • acordarea asistentei juridice pe intreaga durata a procedurii insolventei in procedura reorganizarii judiciare si in procedura falimentului;
 • redactare cerere - in numele creditorilor - privind actiunea de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere, culpabile de starea de insolventa a debitorului persoana juridica.