DOMENII DE ACTIVITATE

Recuperare creante
1.Recuperarea creantelor de la debitori

Recuperarea creantelor de la debitori se poate realiza prin doua metode:

A.Recuperarea pe cale amiabila:

Recuperarea pe cale amiabila se poate realiza prin urmatoarele metode:

a) Contactarea telefonica a debitorului-presupune ca inainte de demararea procedurilor toti debitorii vor fi contacati de catre reprezentantii nostrii si incercarea de a convinge debitorul sa achite toate sumele datorate.

b) Emiterea de somatii prin intermediul avocatilor-in cazul in care debitorul nu este receptiv la cele communicate de catre reprezentantii nostrii, vor fi transmise somatii prin intermediul avocatilor.

c) Emiterea de notificari prin intermediul executorilor judecatoresti-urmatoarea etapa ar fi transmiterea de notificari prin intermediul executorilor judecatoresti colaboratori.

In cazul in care nicio metoda nu a dat rezultatul dorit urmatoarea etapa este declansarea procedurilor legale.

B. Recuperarea pe cale legala prin declansarea urmatorelor proceduri:

a) Procedura executarii silite prin toate formele:
a) executare silita directa- ceea ce presupune restituirea bunului ce a facut obiectul unui contract de credit sau leasing reziliat;

b) executare silita indirecta-prin :
  poprirea conturilor bancare- presupune infiintarea popririi de catre executorul judecatores la toate bancile autorizate de BNR.
  executarea bunurilor mobile-presupune executarea bunurilor mobile apartinand debitorului.
   executarea bunurilor imobile apartinand debitorului-presupune executarea bunurilor imobile apartinand debitorului(identificarea bunului imobil, inscrierea somatiei imobiliare si vanzarea imobilului)
    executarea biletelor la ordin sau a filelor CEC.
    executarea garantilor la fidejusorilor din contracte.

b) Declansarea procedurii de insolventa in conformitate cu Legea 85/2006 actualizata sau depunerea declaratiei de creanta in cazul in care aceasta procedura a fost deschisa de un alt creditor
Aceasta procedura se poate urma doar in cazul in care exista o creanta certa, lichida si exigibila cu o scadenta mai mare de 90 de zile iar cuantumul creantei este mai mare de 40.000 ron.

c) Somatii de plata presupune obtinere unei hotararii definitive si irevocabile, investirea acesteia cu formula executorie si declansarea procedurii de executare silite pentru recuperarea sumelor de bani.

2. Reprezentarea in instanta in cadrul contestatiilor la executare precum si a altor actiuni la toate instantele - presupune redactarea intampinarilor, formularea de probatoriu, dar si reprezentarea in instanta de catre avocatii nostrii la fiecare termen de judecata atat la fond, apel si recurs.